Piwnica Rajców – miejsce gdzie dobre piwo znajdziesz od wieków.
 1. II poł. XIV wieku

  II poł. XIV wieku Przy wsparciu Bractwa św. Jerzego i możnych kupców gdańskich powstaje Dwór Artusa
 2. 1476 rok

  1476 rok Tragiczny pożar niszczy znaczną część Piwnic, pełniących rolę przechowalni najznamienitszych gdańskich trunków.
 3. 1481 rok

  1481 rok W nowo otwartym salonie Dworu Artusa podawane jest piwo, dotąd magazynowane w jego Piwnicach
 4. 1651 rok

  1651 rok Otwarcie w Piwnicach punktu sprzedaży win (Retskeller) i połączenie Piwnic z Ratuszem Głównego Miasta Gdańska. Biesiady trwają tygodniami.
 5. 1945 rok

  marzec 1945 roku W wyniku działań zbrojnych II Wojny Światowej znaczna część Dworu Artusa zostaje zniszczona, a razem z nią Piwnice.
 6. lata 80

  lata 80. XX wieku Kończy się trwająca prawie 40 lat odbudowa zabytkowego Dworu i jego sławnych Piwnic.
 7. 2018 rok

  kwiecień 2018 roku Ponowne Wielkie Otwarcie Piwnicy Rajców

Nasza historia sięga II połowy XIV wieku, kiedy to dzięki wspólnym działaniom Bractwa św. Jerzego i bogatych kupców gdańskich, powstał Dwór Artusa – najznamienitszy dom kupiecki i najwyższej klasy salon towarzyszki. Przez blisko 100 lat Piwnice Dworu Artusa dostarczały rajcom i możnym najznamienitszych win, miodu i trunków.

W 1476 roku tragiczny pożar strawił część Piwnic, wstrzymując ich działalność na przeszło 5 lat. Jednak zniszczenie przyniosło zamiany – po ponownym otwarciu magazynów w Dworze Artusa zaczęło pojawiać się, dotąd leżakujące w Piwnicach, najlepsze gdańskie piwo.

Wielkim wydarzeniem w życiu możnych kupców i radców miejskich był rok 1651 kiedy to w Piwnicach otwarto punkt sprzedaży najznamienitszych nadmorskich win (Retskeller) oraz stworzono bezpośrednie przejście od Ratusza Głównego Miasta Gdańska do obszernych salonów Dworu Artusa., przy Długim Targu 44. Trwające tygodniami biesiady i przyjęcia kupców i władców gdańskich spływały najlepszymi trunkami i gdańskim piwem dostarczanym z Piwnic dworskich.

DworArtusa

Tragiczny dla Dworu Artusa i jego bogato wypełnionych Piwnic okazał się marzec 1945 roku, kiedy to wśród manewrów zbrojnych II Wojny Światowej doszło do zniszczenia znaczącej części budynków i podziemnych magazynów. Odbudowa tętniących niegdyś życiem zabytkowych pomieszczeń trwała aż do lat 80. XX wieku.

Przez wieki Piwnice Dworu Artusa były niejako szarą eminencją organizowanych we Dworze hucznych biesiad trwających wiele tygodni. Biesiad, przy których to zawierano wiele transakcji, omawiano bieżące sprawy polityczne czy podejmowano ważnych gości.

Dlatego dziś wraz z Państwem, naszymi Gośćmi, chcemy tworzyć wspólną historię Piwnicy Rajców. Historię zlokalizowania pod Dworem Artusa, w samym centrum Gdańskiego Starego Miasta. Historię, o której będą następne pokolenia zasiadające w Piwnicach raczące się świeżo uwarzonym piwem wprost z Piwniczych kadzi.

DworArtusa1